ศาลแรงงานภาค 2 (ชลบุรี)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 2 - Labour Court Region 2 อาคารศาลแขวงชลบุรี ชั้น 2 ถนนพระยาสัจจา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 0-3828-7941 โทรสาร 0-3828-7942 Email : lbchnc@coj.go.th

ศาลแรงงานภาค ๒ จัดพิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานสำหรับในการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลแรงงานภาค ๒

ศาลแรงงานภาค ๒ จัดพิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานสำหรับในการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลแรงงานภาค ๒
            เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา 13.00 น. นายเดชา อัชรีวงศ์ไพศาล อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๒  นำคณะผู้พิพากษาและผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค ๒ เข้าร่วมพิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานต่อเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ตามพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยราชการที่เป็นการพัฒนาสังคมและสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อประเทศชาติ


เอกสารแนบ