ศาลแรงงานภาค 2 (ชลบุรี)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 2 - Labour Court Region 2 อาคารศาลแขวงชลบุรี ชั้น 2 ถนนพระยาสัจจา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 0-3828-7941 โทรสาร 0-3828-7942 Email : lbchnc@coj.go.th

ศาลแรงงานภาค ๒ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล

ศาลแรงงานภาค ๒ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล
    วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๗ นาฬิกา นายเดชา อัชรีวงศ์ไพศาล อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ มอบหมายให้นางสาวสุกัญญา ตันเจริญ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของ ศาลแรงงานภาค ๒ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระราชบิดาฯ โรงพยาบาลชลบุรี


เอกสารแนบ