ศาลแรงงานภาค 2 (ชลบุรี)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 2 - Labour Court Region 2 อาคารศาลแขวงชลบุรี ชั้น 2 ถนนพระยาสัจจา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 0-3828-7941 โทรสาร 0-3828-7942 Email : lbchnc@coj.go.th

ศาลแรงงานภาค ๒ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

ศาลแรงงานภาค ๒ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา  “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
    วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๘ นาฬิกา นายเดชา อัชรีวงศ์ไพศาล อธิบดีผู้พิพากษา ศาลแรงงานภาค ๒ มอบหมายให้นางรุ่งทิพย์ ไชยนาแพง เลขานุการศาลแรงงานภาค ๒ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศาลแรงงานภาค ๒ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกับสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ ศาลจังหวัดชลบุรี ศาลแขวงชลบุรี และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี ณ ทางสาธารณประโยชน์ และภายในบริเวณสนามรอบอาคารศาลจังหวัดชลบุรี และศาลแขวงชลบุรี


เอกสารแนบ