ศาลแรงงานภาค 2 (ชลบุรี)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 2 - Labour Court Region 2 อาคารศาลแขวงชลบุรี ชั้น 2 ถนนพระยาสัจจา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 0-3828-7941 โทรสาร 0-3828-7942 Email : lbchnc@coj.go.th

ศาลแรงงานภาค ๒ จัดอบรมโครงการ “ปฐมนิเทศและให้ความรู้เพื่อพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยให้แก่ผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค ๒”

ศาลแรงงานภาค ๒ จัดอบรมโครงการ “ปฐมนิเทศและให้ความรู้เพื่อพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยให้แก่ผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค ๒”
    เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙ นาฬิกา นายเดชา อัชรีวงศ์ไพศาล อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ พร้อมด้วยข้าราชการตุลาการ และเจ้าหน้าที่ของศาลแรงงานภาค ๒ จัดอบรมโครงการ “ปฐมนิเทศและให้ความรู้เพื่อพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยให้ แก่ผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค ๒” โดยได้รับเกียรติจากนายนพพร โพธิรังสิยากร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา มาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


เอกสารแนบ