ศาลแรงงานภาค 2 (ชลบุรี)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 2 - Labour Court Region 2 อาคารศาลแขวงชลบุรี ชั้น 2 ถนนพระยาสัจจา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 0-3828-7941 โทรสาร 0-3828-7942 Email : lbchnc@coj.go.th

ศาลแรงงานภาค ๒ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค ๒


ศาลแรงงานภาค ๒ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค ๒ รายละเอียดตามไฟล์แนบ


เอกสารแนบ