ศาลแรงงานภาค 2 (ชลบุรี)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 2 - Labour Court Region 2 อาคารศาลแขวงชลบุรี ชั้น 2 ถนนพระยาสัจจา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 0-3828-7941 โทรสาร 0-3828-7942 Email : lbchnc@coj.go.th

ศาลแรงงานภาค ๒ จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย ศาลแรงงานภาค ๒”

ศาลแรงงานภาค ๒ จัดโครงการ  “ร่วมใจไกล่เกลี่ย ศาลแรงงานภาค ๒”
    เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐ นาฬิกา นายเดชา อัชรีวงศ์ไพศาล อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ พร้อมด้วยข้าราชการตุลาการ ผู้ประนีประนอม และเจ้าหน้าที่ของศาลแรงงานภาค ๒ จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย ศาลแรงงานภาค ๒” ณ ศาลแรงงานภาค ๒ ชั้น ๒ อาคารศาลแขวงชลบุรี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี


เอกสารแนบ