ศาลแรงงานภาค 2 (ชลบุรี)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 2 - Labour Court Region 2 อาคารศาลแขวงชลบุรี ชั้น 2 ถนนพระยาสัจจา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 0-3828-7941 โทรสาร 0-3828-7942 Email : lbchnc@coj.go.th

ศาลแรงงานภาค ๒ ให้บริการระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม Case Information Online Service (CIOS)

ศาลแรงงานภาค ๒ ให้บริการระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม  Case Information Online Service (CIOS)
    ศาลแรงงานภาค ๒ ให้บริการระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม  Case Information Online Service (CIOS) สำหรับทนายและคู่ความ สามารถเข้าใช้บริการระบบฯ และดาวโหลดเอกสารต่าง ๆ เพื่อใช้บริการดังนี้
    1. คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม  
    2. แบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม  
    3. แบบฟอร์มลงทะเบียน/ยกเลิกความเกี่ยวข้องในคดี ระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม  
    4. แบบฟอร์มแก้ไขรหัสผ่าน ระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม    
ผ่านทางเว็บไซต์ https://cios.coj.go.th