ศาลแรงงานภาค 2 (ชลบุรี)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 2 - Labour Court Region 2 อาคารศาลแขวงชลบุรี ชั้น 2 ถนนพระยาสัจจา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 0-3828-7941 โทรสาร 0-3828-7942 Email : lbchnc@coj.go.th

ศาลแรงงานภาค ๒ (สาขาระยอง) แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อ

ศาลแรงงานภาค ๒ (สาขาระยอง) แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อ
    ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ศาลแรงงานภาค ๒ (สาขาระยอง) จะย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
    ย้ายไปยัง อาคารศาลจังหวัดระยอง (หลังใหม่)
    ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๑๕๐
    โทร. ๐๘๘ ๒๐๑ ๖๗๔๘, ๐๓๘ ๐๑๕ ๗๒๗
    โทรสาร. ๐๓๘ ๐๑๕ ๗๒๘
    อีเมล lbrayc@coj.go.th    


เอกสารแนบ