ศาลแรงงานภาค 2 (ชลบุรี)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 2 - Labour Court Region 2 อาคารศาลแขวงชลบุรี ชั้น 2 ถนนพระยาสัจจา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 0-3828-7941 โทรสาร 0-3828-7942 Email : lbchnc@coj.go.th

ศาลแรงงานภาค ๒ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ในสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๒


ศาลแรงงานภาค ๒ เรื่อง ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม  ในสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๒ และบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม รายละเอียดตามไฟล์แนบ


เอกสารแนบ