ศาลแรงงานภาค 2 (ชลบุรี)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 2 - Labour Court Region 2 อาคารศาลแขวงชลบุรี ชั้น 2 ถนนพระยาสัจจา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 0-3828-7941 โทรสาร 0-3828-7942 Email : lbchnc@coj.go.th

ศาลแรงงานภาค ๒ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค ๒ (ชลบุรี) และ(สาขาระยอง)ให้เข้าร่วมประชุม


ประกาศรายชื่อผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค ๒ (ชลบุรี) จำนวน ๔๔ คน (ตามรายชื่อแนบท้าย) ไม่ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ ให้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๑ ศูนย์ไกล่เกลี่ยศาลแรงงานภาค ๒ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ในวันที่  ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา และรายชื่อผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค ๒ (สาขาระยอง) จำนวน ๑๕ คน (ตามรายชื่อแนบท้าย) ไม่ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ ให้เข้าร่วมประชุม ณ ศาลแรงงานภาค ๒ (สาขาระยอง) อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง  ในวันทีี่  ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา รายละเอียดตามไฟล์แนบ


เอกสารแนบ