ศาลแรงงานภาค 2 (ชลบุรี)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 2 - Labour Court Region 2 อาคารศาลแขวงชลบุรี ชั้น 2 ถนนพระยาสัจจา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 0-3828-7941 โทรสาร 0-3828-7942 Email : lbchnc@coj.go.th

ศาลแรงงานภาค ๒ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน "วันรพี" ประจำปี ๒๕๖๐

ศาลแรงงานภาค ๒ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน "วันรพี" ประจำปี ๒๕๖๐
    เมื่อวันที่  ๗  สิงหาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ นาฬิกา นายสรศักดิ์ จันเกษม อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ พร้อมด้วยข้าราชการตุลาการ ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม  ข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างของศาลแรงงานภาค ๒  เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันรพี” ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อสดุดีเทิดพระเกียรติ พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” ณ ศาลจังหวัดชลบุรี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดบุรี


เอกสารแนบ