ศาลแรงงานภาค 2 (ชลบุรี)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 2 - Labour Court Region 2 อาคารศาลแขวงชลบุรี ชั้น 2 ถนนพระยาสัจจา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 0-3828-7941 โทรสาร 0-3828-7942 Email : lbchnc@coj.go.th

ศาลแรงงานภาค ๒ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

ศาลแรงงานภาค ๒ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
    เมื่อวันที่  ๒๘  กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ นาฬิกา นายสรศักดิ์ จันเกษม  อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ ร่วมพิธีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ณ อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร


เอกสารแนบ