ศาลแรงงานภาค 2 (ชลบุรี)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 2 - Labour Court Region 2 อาคารศาลแขวงชลบุรี ชั้น 2 ถนนพระยาสัจจา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 0-3828-7941 โทรสาร 0-3828-7942 Email : lbchnc@coj.go.th

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ : การตรวจสอบความคืบหน้าคดีศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ


    ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษจัดทำระบบเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง สามารถตรวจสอบความคืบหน้าของคดีผ่านหน้าเว็บไซต์ของศาล www.appealsc.coj.go.th/ในหัวหน้าข้อการติดตามผลคดีตามความคืบหน้าของ คำพิพากษา คำวินิจฉัย คำสั่งคำร้อง และคำร้องขอปล่อยชั่วคราว (ประกัน) ว่าดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด