ศาลแรงงานภาค 2 (ชลบุรี)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 2 - Labour Court Region 2 อาคารศาลแขวงชลบุรี ชั้น 2 ถนนพระยาสัจจา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 0-3828-7941 โทรสาร 0-3828-7942 Email : lbchnc@coj.go.th

ประกาศ เรื่องรับสมัครเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค 2 (เพิ่มเติม)

ประกาศ เรื่องรับสมัครเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค 2 (เพิ่มเติม)


เอกสารแนบ