ศาลแรงงานภาค 2 (ชลบุรี)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 2 - Labour Court Region 2 อาคารศาลแขวงชลบุรี ชั้น 2 ถนนพระยาสัจจา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 0-3828-7941 โทรสาร 0-3828-7942 Email : lbchnc@coj.go.th

ศาลแรงงานภาค 2 เป็นประธานในพิธีจุดเพลิงศพบิดาของนางขวัญยืน ฟักศิริ

ศาลแรงงานภาค 2 เป็นประธานในพิธีจุดเพลิงศพบิดาของนางขวัญยืน ฟักศิริ
เมื่อวันที่  31  กรกฎาคม 2559 นายสรศักดิ์ จันเกษม อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 2 พร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างในศาลแรงงานภาค 2 เป็นประธานในพิธีจุดเพลิงศพบิดาของนางขวัญยืน ฟักศิริ ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 2 ณ วัดหนามแดง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ


เอกสารแนบ