ศาลแรงงานภาค 2 (ชลบุรี)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 2 - Labour Court Region 2 อาคารศาลแขวงชลบุรี ชั้น 2 ถนนพระยาสัจจา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 0-3828-7941 โทรสาร 0-3828-7942 Email : lbchnc@coj.go.th

ศาลแรงงานภาค 2 เป็นประธานในพิธีจุดเพลิงศพมารดาของนางสาววันเพ็ญ ประทีปถนอมศรี

ศาลแรงงานภาค 2 เป็นประธานในพิธีจุดเพลิงศพมารดาของนางสาววันเพ็ญ ประทีปถนอมศรี
เมื่อวันที่  28  กรกฎาคม 2559 นายสรศักดิ์ จันเกษม อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 2 มอบหมายให้นายธวัช นกแสง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค 2 พร้อมด้วยนายสุรพล นิตินัยวินิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค 2 นายชนุดม ปิติฤกษ์ เลขานุการศาลแรงงานภาค 2 ข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างในศาลแรงงานภาค 2 เป็นประธานถวายผ้าบังสุกุลและจุดเพลิงศพมารดาของนางสาววันเพ็ญ ประทีปถนอมศรี เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ ณ วัดเนินแร่ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี


เอกสารแนบ