ศาลแรงงานภาค 2 (ชลบุรี)


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 2 - Labour Court Region 2 อาคารศาลแขวงชลบุรี ชั้น 2 ถนนพระยาสัจจา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 0-3828-7941 โทรสาร 0-3828-7942 Email : lbchnc@coj.go.thข่าวล่าสุด


ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

31

    เมื่อวันที่  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายสรศักดิ์ จันเกษม อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 2มอบหมายให้ นายวชิระ  เนตรน้อย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค ๒ พร้อมด้วยข้าราชการตุลาการ ข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างของศาลแรงงานภาค 2 ต้อนรับต้อนรับแพทย์ผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “อาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับแพทย์” รุ่น ๖ ประจำปี ๒๕๖๐  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศาลแรงงาน ณ ศาลแรงงานภาค ๒ อาคารศาลแขวงชลบุรี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ