ศาลแรงงานภาค 2 (ชลบุรี)


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลแรงงานภาค 2 - Labour Court Region 2 อาคารศาลแขวงชลบุรี ชั้น 2 ถนนพระยาสัจจา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 0-3828-7941 โทรสาร 0-3828-7942 Email : lbchnc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์ม
 1. แบบฟอร์มที่ 1 คำฟ้อง (รง.1)
 2. แบบฟอร์มที่ 2 คำร้อง (รง.2)
 3. แบบฟอร์มที่ 3 แบบฟอร์มบัญชีพยาน
 4. แบบฟอร์มที่ 4 40 ก
 5. แบบฟอร์มที่ 5.1 คำร้องขอรวมการพิจารณา(สำนวนหลัก)
 6. แบบฟอร์มที่ 5.2 คำร้องขอรวมการพิจารณา
 7. แบบฟอร์มที่ 6.1 บันทึกการแต่งตั้งผู้แทนโจทก์
 8. แบบฟอร์มที่ 6.2 บันทึกการแต่งตั้งผู้แทนโจทก์(ใบต่อ)
 9. แบบฟอร์มที่ 7 คำร้อง คำขอ คำแถลง
 10. แบบฟอร์มที่ 8 แบบฟอร์มใบแต่งทนายความ
 11. แบบฟอร์มที่ 9 หนังสือมอบอำนาจ
 12. แบบฟอร์มที่ 10 แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ
 13. แบบฟอร์มที่ 11 คำคัดค้าน
 14. แบบฟอร์มที่ 12 คำให้การ
 15. แบบฟอร์มที่ 13 ตัวอย่างคำให้การ
 16. แบบฟอร์มที่ 14 แบบฟอร์มอุทธรณ์
 17. แบบฟอร์มที่ 15 แบบฟอร์มท้ายอุทธรณ์
 18. แบบฟอร์มที่ 16 คำแก้อุทธรณ์
 19. แบบฟอร์มที่ 17 ท้ายคำแก้อุทธรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

21

    เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา นายเดชา อัชรีวงศ์ไพศาล อธิบดีผู้พิพากษา ศาลแรงงานภาค ๒ มอบหมายให้นายอำนวย คณารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๒ พร้อมด้วยผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม และเจ้าหน้าที่ของศาลแรงงานภาค ๒ ร่วมมอบอาหารกลางวัน เนื่องในโอกาสครบรอบ “๑๓๖ ปี วันศาลยุติธรรม” ร่วมกับสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ ศาลจังหวัดชลบุรี ศาลแขวงชลบุรี และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี ณ ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก ถนนอ่างศิลา ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
อ่านข่าว