ศาลแรงงานภาค 2 (ชลบุรี)


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 2 - Labour Court Region 2 อาคารศาลแขวงชลบุรี ชั้น 2 ถนนพระยาสัจจา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 0-3828-7941 โทรสาร 0-3828-7942 Email : lbchnc@coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

22

    เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๑๕ นาฬิกา นายเดชา อัชรีวงศ์ไพศาล อธิบดีผู้พิพากษา ศาลแรงงานภาค ๒ มอบหมายให้นายวชิระ เนตรน้อย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค ๒ พร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ และลูกจ้างของศาลแรงงานภาค ๒ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ฯ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
อ่านข่าว